Политика по качество
Избор на език:
Български English

 

Пристанищен терминал Балчик е морската врата на Добруджа, един от най-големите производителни райони на зърно в България. Разположено е на 40 км северно от град Варна. Местоположението му се характеризира с преобладаващо южна експозиция на бреговата линия. Територията му е 11 338 кв. м. / 13 514 кв.м. е общата площ , включително и площта на вълнолома. още...

 

Изпълнителен Директор:

0579 76752 ; 0885 298 442
e-mail: management@port-balchik.com

Офицер по сигурност:

0579 76393; 0889 505 889
e-mail: security.officer@port-balchik.com

Главен счетоводител:

0579 72024 ; 0885 298 420
e-mail: accounting@port-balchik.com

още...

 

С отличните си транспортни връзки и кръстопътно местоположение, пристанищен терминал Балчик е удобен мост за товаропотоците между Европа, Русия, Украйна, Кавказ, Средна Азия, Средния и Далечен Изток.

още...

 

Основните услуги, извършвани от дружеството, са претоварни услуги, пристанищна спедиторска услуга още...

Дупълнителни услуги: прехвърляне на товари, теглене, сортировка, укрепване, палетизация, тримиране още...

Други дупълнителни услуги: снабдяване с вода, телефонен пост на кораб, електрозахранване, третиране на битови отпадъци още...